Programy

WARSZTATOWNIA

„Warsztatownia” to grupa, która (raz na żywo, raz online) spotyka się i udoskonala swój warsztat pracy z grupą intensywnie eksperymentując. Grupa jest stała i składa się z osób obecnych na pierwszych czterech spotkaniach. Warsztatownia odbywa się raz w miesiącu, wymiennie online i na żywo.

CIAŁOCZULNIA

„Ciałoczulnia” to grupa, która (na żywo i online) spotyka się i pogłębia swój kontakt z ciałem, a przy okazji również doskonali swój warsztat pracy z grupą. Poszukujemy inspiracji. Wspólnie czytamy literaturę związaną z pracą z ciałem (np. Kepner, Teoria Poliwagalna), robimy doświadczenia, wymieniamy się ćwiczeniami i doświadczeniami dotyczącymi pracy z ciałem (co z tego, co znam, wspiera mnie w pracy z klientami, jakich używam narzędzi dla nich, dla siebie)

GRUPY INTERWIZYJNE 1 & 2 & 3

Grupy interwizyjne spotykające się online z różną częstotliwością. Więcej informacji na naszym Facebooku. Zasady pracy są ustalane indywidualnie, a ogólny zarys to omawianie prac z klientami, słuchanie, dawanie feedbacków i dzielenie się doświadczeniem.


RSS  |  Facebook