O Polskim Stowarzyszeniu Counsellingu

Stowarzyszenie powstało w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Członkami-Założycielami są: Sławomir Spórna, Renata Bartnikowska, Magdalena Czernecka, Iwona Kacyna, Olga Haller, Adam Haller, Iwona Najłowicz

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie counsellingu w Polsce jako skutecznej formy pomocy w podnoszeniu jakości życia człowieka na różnych etapach rozwoju, w obszarach zdowia, edukacji i wychowania, pomocy społecznej oraz rozwoju zawodowego i biznesu, wspomaganie rozwoju zawodowego counsellorów i budowanie podstaw zawodu counsellora w Polsce.

Stowarzyszenie w ramach działalności pożytku publicznego realizuje ten cel poprzez:

  1. Wyznaczanie standardów dotyczących pracy counsellora w tym: kodeksu etycznego, poziomu kształcenia, rozwoju kompetencji oraz weryfikacji jakości pracy;
  2. Organizowanie warsztatów, szkoleń i konferencji dla członków stowarzyszenia i innych osób zainteresowanych rozwojoem zawodowym i osobistym;
  3. Tworzenie i realizację projektów działań na rzecz poprawy jakości życia różnych grup społecznych, w wyżej wymienionych obszarach życia, a także pozyskiwanie środków na te projekty;
  4. Tworzenie strony internetowej i materiałów upowszechniających działalność stowarzyszenia.


RSS  |  Facebook