Counselling

Counselling to interaktywna relacja pomagania, w której uczestniczy Counsellor oraz Klient za obopólną zgodą. Klientem może być osoba indywidualna, para, rodzina lub grupa. Relacja counsellingu odbywa się w oparciu o formalny kontrakt zawarty i zaakceptowany przez obie strony. 

Celem relacji pomocy jest pogłębienie rozumienia siebie przez Klienta, rozeznanie w swojej aktualnej sytuacji życiowej, poznanie swojego potencjału i zainicjowanie rozwoju osobistego w kierunku uzyskania większej sprawczości i poprawy jakości  życia Klienta. 

Counsellor pracuje w oparciu o kompetencje uzyskane w drodze uznanych szkoleń i kursów, w wyniku których dysponuje wiedzą na temat prawidłowości rozwoju człowieka i natury ludzkich problemów – emocjonalnych, relacyjnych, społecznych, egzystencjalnych oraz posiada umiejętności budowania relacji pomagania w taki sposób, aby umożliwić Klientowi korzystne zmiany. 

W swojej praktyce zawodowej  Counsellor postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym PSC.


RSS  |  Facebook